Høring

Høring

Lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed)
Lovforslaget udmønter dele af aftalen Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne d. 26. november 2021. Med lovforslaget foreslås en ny bostøtteparagraf, en præcisering af målgruppen for samt formålet med ophold på en boform efter § 110 i serviceloven og at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter § 110.
Dernæst foreslås, at det gøres til et krav, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde handleplaner for alle borgere på boformer efter § 110 samt at ændre refusionsreglerne for kommunernes udgifter til boformer efter § 110, således at det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe borgere i hjemløshed i egen bolig.
Lovforslag
Social og omsorg
15-08-2022
15-10-2022
01-07-2023
2021/2022
Stine Højland Pedersen
sthp@sm.dk
23-06-2022