Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven og erhvervsuddannelsesloven (Pensionsrefusion, AUB-bidrag, VEU-bidrag, modelparametre, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.)

Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven og erhvervsuddannelsesloven (Pensionsrefusion, AUB-bidrag, VEU-bidrag, modelparametre, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.)
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2023 og afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.)
Lovforslag
Uddannelse og undervisning
12-08-2022
12-10-2022
01-01-2023
2021/2022
15-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 760,701 kB
Høringsbrev 200,991 kB
Høringsliste 122,086 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 301,991 kB
Høringssvar
Høringssvar 504,429 kB
Høringsoversigt 301,007 kB