Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Baggrunden for de foreslåede ændringer af driftsbekendtgørelsen er, at der med lovforslag L 136 om ændring af lov om almene boliger m.v. (etablering af fonden for blandede byer og anvendelse af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) foreslås indført nye muligheder for at give støtte til midlertidig nedsættelse af huslejen for almene boliger og for at give støtte til etablering af almene boliger med lav husleje.

Driftsbekendtgørelsens regler om huslejefastsættelse skal være i overensstemmelse med lovforslag L 136.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
24-06-2022
24-08-2022
01-07-2022
2021/2022
Christian Borch Grell
cbgr@bpst.dk
10-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 392,612 kB
Ændringsbekendtgørelse 263,755 kB
høringsliste 397,433 kB