Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Ifølge den nugældende § 9 i støttebekendtgørelsen må købesummen for en eksisterende bebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af støttede almene boliger, opgjort kontant ikke overstige seneste almindelige vurdering eller omvurdering efter § 5 eller § 6-vurdering efter ejendomsvurderingsloven.

Ifølge den nugældende § 10 i støttebekendtgørelsen må købesummen for en ubebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af almene boliger, opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel.
Det foreslås, at der fremover skal gælde samme maksimum for fastsættelse af købesummen for såvel bebygget som ubebygget ejendom, der erhverves med henblik på etablering af almene boliger.

Baggrunden for forslaget er, at der med lovforslag L 136 om ændring af lov om almene boliger m.v. (etablering af fonden for blandede byer og anvendelse af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) foreslås indført nye muligheder for at give støtte til erhvervelse af eksisterende bebyggede ejendomme, jf. de foreslåede §§ 119 d og 142 d.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
24-06-2022
24-08-2022
01-07-2022
2021/2022
Christian Borch Grell
cbgr@bpst.dk
10-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 389,597 kB
Ændringsbekendtgørelse 258,365 kB
Høringsliste 374,850 kB