Høring

Høring

Høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

Høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået en politisk aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 og dertilhørende handlingsplan. 

Den politiske aftale er udmøntet i udkast til handlingsplanen Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, som herved sendes i offentlig høring. Strategien afløser Pesticidstrategi 2017-2021. Den politiske aftale indgået mellem ovenævnte partier fremgår som bilag 1 i udkastet. 

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er samtidig Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider. Miljøministeren skal i medfør af § 44 a i kemikalieloven udarbejde en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen og afhængigheden af pesticider, særligt med henblik på at opnå en reduktion i pesticidernes belastning af miljø og sundhed.

Andet materiale
Miljøministeriet
Miljø
22-08-2022
22-10-2022
2021/2022
Mikkel Sejersen
misej@mim.dk
10-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 196,594 kB
Høringsliste 445,189 kB
Udkast Sprøjtestrategi 2022-2026 809,896 kB