Høring

Høring

Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
Bekendtgørelser
Justitsministeriet
Retspleje og domstole
01-07-2022
01-09-2022
2021/2022
08-06-2022