Høring

Høring

Vejledning om to tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand
Vejledningen beskriver formålet med de to tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand, hvad der kan søges om tilskud til, hvordan der søges og beskriver de betingelser, der findes for at få tilskud. 

Den ene tilskudsordning udgør en pulje, hvor kommunalbestyrelser, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge om delvis dækning af udgifter til beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af arealer med henblik på sikring af drikkevand eller fremtidig drikkevand, som indvindes af grundvand.

Den anden tilskudsordning udgør en pulje til afvikling af ubenyttede brønde og boringer. Puljen kan søges af private borgere eller af kommunalbestyrelser på vegne af private borgere.

Vejledningen er et supplement til Bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand,  som er sendt i offentlig høring den 19. maj 2022.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
06-07-2022
06-09-2022
Høringssvar til vejledningen sendes elektronisk til tilskud-natur@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-4130 i emnefeltet, senest onsdag den 6. juli 2022 kl 23:59.
2021/2022
08-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 109,506 kB
Høringsliste 90,040 kB
Høringsudkast - udkast til vejledning 516,076 kB