Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Med finansloven for 2022 blev der indgået politisk aftale mellem Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at "afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling". Med puljen afsættes 5,0 mio kr. årligt i 2022-2025.

Energistyrelsen udsender hermed bekendtgørelse til udmøntning af tilskudspuljen ved navn ”Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling”. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

Udkastet sendes også i høring hos en række interessenter, der kan findes på høringslisten.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. august 2022 med henblik på, at ansøgningsrunden åbner hurtigst muligt derefter. Der vil komme yderligere information om ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside og i en vejledning, der også offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside.

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
24-06-2022
24-08-2022
15-08-2022
2021/2022
Rikke Gemmer Pallesen
rgpn@ens.dk
03-06-2022

Dokumenter