Høring

Høring

Høring om Kommissionens forslag til ændring af den delegerede forordning (EU) 2019/33 vedrørende geografiske betegnelser, om obligatoriske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter

Høring om Kommissionens forslag til ændring af den delegerede forordning (EU) 2019/33 vedrørende geografiske betegnelser, om obligatoriske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter.
EU-kommissionen har fremsat forslag til en delegeret retsakt, der ændrer forordning Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation.
EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
24-06-2022
24-08-2022
2021/2022
02-06-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 188,561 kB
Forslag 256,324 kB
Høringsliste 165,700 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Foreningen af danske vinimportører 172,235 kB
Høringssvar fra VSOD 323,146 kB