Høring

Høring

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.)

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.)
Lovforslagets overordnede formål er at fremme en omkostningseffektiv grøn omstilling ved blandt andet at understøtte en indpasning af øget vedvarende energi samt en hensigtsmæssig placering af elforbrug og elproduktion i det danske energisystem. Derved udnyttes kapaciteten i elnettet mere effektivt, hvilket kan bidrage til at reducere behovet for investeringer i elnettet. Endvidere tages der med lovforslaget endnu et skridt mod en fossilfri energisektor i 2030 ved at udelukke nye tilladelser til elproduktion baseret på kul.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
a)  Geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering 
b)  direkte linjer  
c)   forbud mod nye kulkraftværker 
d)  udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg, og 
e)   registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
28-06-2022
28-08-2022
01-01-2023
2021/2022
Søren Brandt Clausen
SBCL@ens.dk
30-05-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag om ændring af elforsyningsloven - høringsversion 482,748 kB
Høringsbrev 82,088 kB
Høringsliste 77,975 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 439,302 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,202 MB
Høringssvar 2 2,433 MB
Høringssvar 3 4,071 MB