Høring

Høring

Høring over udkast til barnets lov

Høring over udkast til forslag om barnets lov
Som en del af opfølgningen på aftalen om Børnene Først fra maj 2021, er der udarbejdet en ny hovedlov, der samler regler om særlig støtte mv. på socialområdet i en ny hovedlov – barnets lov. Lovforslaget udsendes hermed i ekstern høring, jf. vedlagte høringsbrev og høringsliste.
Lovforslag
Social og omsorg
24-06-2022
24-08-2022
01-04-2023
2021/2022
Charlotte Aastrup Poole
cap@sm.dk
25-05-2022

Dokumenter