Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere og knallertforhandlere om brændstoffer og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Det primære formål med bekendtgørelsesudkastene er at opdatere og indføre gældende standarder på området som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.

Standarden for mærkning med symboler, der angiver hvilke typer brændstoffer motorkøretøjer og knallerter kan anvende, opdateres til DS/EN 16942:2016+A1:2021. Herudover fastsættes der bestemmelser om standarden DS/EN 17186:2019, der vedrører EV-mærkning på motorkøretøjer og knallerter, i køretøjsmanualer og til information ved forhandlere. Det fastsættes, at standarderne ikke indføres i Lovtidende.

Derudover foretages få justeringer og konsekvensrettelser i eksisterende bestemmelser.

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen også har sendt et udkast til bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport i offentlig høring.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
20-06-2022
20-08-2022
01-07-2022
2021/2022
23-05-2022