Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)

Social- og Ældreministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter social service) i høring.

Lovforslag
Social og omsorg
21-06-2022
21-08-2022
01-01-2023
2021/2022
Tina Hansen
tha@sm.dk
23-05-2022

Dokumenter