Høring

Høring

Udkast til Giftbekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger
Udkastet har til formål at:
1) Udmønte bemyndigelser i kemikalielovens kapitel 5 om salg af giftige stoffer og blandinger m.v., herunder
a) meddelelse om fremstilling, anvendelse og salg,
b) tilladelse til salg og
c) rekvisitioner.
2) Udmønte bemyndigelsen i kemikalielovens § 23 om opbevaring af nærmere angivne stoffer og blandinger.
3) Udmønte bemyndigelsen i kemikalielovens § 42 a om anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger.
4) Udmønte bemyndigelsen i kemikalielovens § 10 om vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
19-06-2022
19-08-2022
01-01-2023
2021/2022
Niels Helweg-Larsen
nihla@mim.dk
17-05-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 754,423 kB
Høringsbrev 235,211 kB
Høringsliste 260,966 kB
Parallelopstilling 597,058 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 211,737 kB
Høringssvar
Høringssvar 242,169 kB