Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en mindre ændring til bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport, som følge af EU's Vejpakke, der blev vedtaget i juli 2020. 

Ændringsbekendtgørelsen har til hensigt at indsætte en bestemmelse om virksomhedens pligt til at sikre, at chaufføren kender til sine rettigheder og forpligtigelser relateret til chaufførens udstationering Det pålægges den udstationerende arbejdsgiver at sikre, at den udstationerede chauffør får kendskab til sine rettigheder og forpligtelser.

Det følger af direktiv nr. 2020/1057, at der er tale om de rettigheder, der er fastsat ved lov eller administrative bestemmelser og/eller kollektive aftaler. Heriblandt kan nævnes lønrettigheder, maksimal arbejdstid og minimal hviletid, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling. 
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
13-06-2022
13-08-2022
01-07-2022
2021/2022
16-05-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 30,691 kB
Bekendtgørelse 136,483 kB
Høringsliste 26,972 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 149,422 kB