Høring

Høring

Høring om udkast til fire bekendtgørelser som følge af lovforslag L 136 af 23. februar 2022 om etablering af fonden for blandede byer m.v.

Høring om udkast til fire bekendtgørelser som følge af lovforslag L 136 af 23. februar 2022 om etablering af fonden for blandede byer m.v.

  • Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne.
  • Bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger.
  • Bekendtgørelse om grundkøbslån.
  • Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.


Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
08-06-2022
08-08-2022
01-07-2022
2021/2022
Christian Borch Grell
cbgr@bpst.dk
11-05-2022