Høring

Høring

Offentlig høring - Naturnationalpark Tranum, Stråsø og Almindingen

Offentlig høring af projektforslagene for Naturnationalpark Stråsø, Tranum og Almindingen

I april 2021 offentliggjorde regeringen sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken beslutningen om, hvor de tre næste naturnationalparker skulle placeres. Det drejer sig om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro, samt Tranum ved Jammerbugten.

Se nærmere i høringsbrevet med tilhørende bilag, herunder projektforslagene for Naturnationalpark Almindingen, Stråsø og Tranum, samt på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/hoering-af-tre-projektforslag/ 

Da der er tale om en offentlig høring, er Naturstyrelsen forpligtet til at offentliggøre de indkomne høringssvar. Naturstyrelsen kan dog vurdere, at hele eller dele af et høringssvar skal undtages fra offentliggørelse, hvis det indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger. Fortrolige eller følsomme oplysninger kan f.eks. være oplysninger om privatøkonomi eller helbredsoplysninger.

Læs mere om Naturstyrelsens persondatapolitik her: https://naturstyrelsen.dk/om-os/e-politik/persondatapolitik/

Andet materiale
Naturstyrelsen
Natur og klima
07-07-2022
07-09-2022
2021/2022
Naturstyrelsen
nst@nst.dk
12-05-2022