Høring

Høring

Høring over udkast til Bekendtgørelse om Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Bekendtgørelse om Pulje til grønne busser og grøn flextrafik
Der afsættes en pulje på i alt 250 mio. kr. i perioden 2022-2026. Puljen udmøntes med 50 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026.

Puljen har til formål at fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser på regionale busruter og at fremme 0-emissionsflextrafik i hele landet.

Ansøgeren skal bidrage med minimum 50 pct. af den støtteberettigede del af projektet. Medfinansieringen omfatter merudgiften ved omstilling til 0-emissionskøretøjer inkl. ladeinfrastruktur ift. et tilsvarende udbud med dieselbusser eller dieselflextrafik. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
09-06-2022
09-08-2022
01-07-2022
2021/2022
Tina Schelde
tisc@tbst.dk
11-05-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 148,139 kB
Høringsbrev 112,979 kB
Høringsliste 88,923 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 137,988 kB
Gældende bekendtgørelse 216,285 kB