Høring

Høring

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning
Udkast til bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring frem til den 30. maj med henblik på ikrafttrædelse den 1. august 2022. 

Størstedelen af udkast til gødningsanvendelsesbekendtgørelse er genudstedelse af den gældende bekendtgørelse. Der foretages dog også en række præciseringer, justeringer og ændringer. De væsentligste ændringer er forslag til nye og og strammere fosforlofter, der skal tilknyttes de enkelte typer af husdyrgødning fra 1. august 2022 og fra 1. august 2025, samt forslag om indarbejdning af separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende udbringningsteknik. Herudover foreslås der bl.a. justeringer i bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Forslag om indarbejdning af separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende udbringningsteknik er vurderet omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Dermed sendes også miljørapport over forslag til ændring af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen i offentlig høring. Fristen for at afgive bemærkninger til miljørapport over forslag til ændring af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er den 3. juni 2022.
Bekendtgørelser
Miljø
30-05-2022
30-07-2022
01-08-2022
2021/2022
06-05-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast uden ændringsmarkeringer 901,187 kB
Bekendtgørelsesudkast med ændringsmarkeringer 985,872 kB
Høringsbrev 931,272 kB
Høringsliste 431,234 kB
Miljørapport 493,797 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 583,706 kB
Sammenfattende redegørelse 391,636 kB
Klagevejledning 191,298 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,575 MB