Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
• Lempelse af bestemmelser for midlertidige indendørs arrangementer.
• Lempelse af bestemmelser vedrørende midlertidig overnatning.
• Tilpasning af reglerne om lovliggørelse.
• Undtagelse fra bygningsreglementet for beredskabernes arbejde i henhold til beredskabslovens § 12.

Høringsfristen er den 31. maj 2022. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Signe Maria Larsen pr. mail smla@bpst.dk eller Britt Nielsen pr. mail brinie@bpst.dk.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
31-05-2022
31-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Signe Maria Larsen
smla@bpst.dk
03-05-2022

Dokumenter