Høring

Høring

Rammerne for Bredbåndspuljen 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022 (Bredbåndspuljen) og udkast til vejledning til ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen 2022

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på et-årige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse hvert år. Med den nye bekendtgørelse foretages flere justeringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år. Høringen giver mulighed for at komme med bemærkninger til Energistyrelsens udkast til vejledning. Vejledningen redegør for bekendtgørelsens bestemmelser og beskriver mere detaljeret de regler, der gælder for at ansøge puljen, herunder hvordan en ansøgning skal udarbejdes. Vejledningen indeholder derudover andre praktiske oplysninger for ansøgere, tilskudsmodtagere m.fl.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
17-05-2022
17-06-2022
10-06-2022
2021/2022
Rasmus Blume Wind
rbw@ens.dk
26-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 125,893 kB
Høringsliste 97,779 kB
Udkast til bekendtgørelse 155,138 kB
Udkast til vejledning til ansøgning 1,147 MB