Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om taxametre og gasanalysatorer (MID-direktivet)

Formålet med bekendtgørelserne er at samle implementeringen af MID-direktivet for taxametre og gasanalysatorer i en bekendtgørelse (bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas). Samtidigt ophæves den eksisterende implementering af MID-direktivet for taxametre og gasanalysatorer som forefindes i bekendtgørelse om synsvirksomheder og bekendtgørelser om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport. Desuden anføres det i bekendtgørelse om omsynsvirksomheder, at kravene til gasanalysatorer til udstødningsgas også gælder for omsynsvirksomheder.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
24-05-2022
24-07-2022
01-07-2022
2021/2022
26-04-2022