Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud til bæredygtig byudvikling fra Regionalfonden

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud til bæredygtig byudvikling fra Regionalfonden
Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond fastsætter nærmere regler om administrationen af tilskud til bæredygtig byudvikling. Udkastet fastsætter blandt andet regler om indstillingsudvalgets sammensætning og opgaver samt kriterier for midlernes anvendelse. Derudover fastsætter udkastet, at Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener udvalget, og at Bolig- og Planstyrelsen kan inddrages i forbindelse med sekretariatsbetjeningen. 

Fristen for at indsende høringssvar er:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til Camilla Jøker Bach, CamBac@erst.dk, cc. Malene Slotø Schacke, maslsc@erst.dk.

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
24-05-2022
24-07-2022
22-06-2022
2021/2022
Camilla Jøker Bach
CamBac@erst.dk
25-04-2022

Dokumenter