Høring

Høring

Det danske Hav,- Fiskeri,- og Akvakulturprogram 2021-2027 samt miljøvurdering

Offentlig høring af udkast til Det danske Hav,- Fiskeri,- og Akvakulturprogram 2021-2027, samt strategisk miljøvurdering af programmet. 
Fiskeristyrelsen har med henblik på udmøntning af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) udarbejdet forslag til Det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-2027. 
Andet materiale
Fiskeristyrelsen
Erhverv
10-05-2022
09-07-2022
2021/2022
11-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Programudkast EHFAF 2021-2027 2,854 MB
Miljøvurderingsrapport 1,599 MB
Høringsliste 298,466 kB
Høringsbrev 192,643 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 340,148 kB
Sammenfattende redegørelse SMV 188,012 kB
Høringssvar
DFPO 129,837 kB
Danmarks Naturfredningsforening 365,752 kB
Dansk akvakultur 904,222 kB
Danish Seafood Association 61,803 kB
DTU Aqua 168,655 kB
Foreningen Netværk for Økologisk akvakultur 139,405 kB
FSK-PO_EHFAF 359,985 kB
FSK-PO_SWOT 477,915 kB