Høring

Høring

Høring over udkast til affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Lovforslag L 153 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet blev fremsat i Folketinget den 30. marts 2022. Såfremt lovforslaget vedtages, vil dele af lovforslaget skulle udmøntes ved bekendtgørelse.

På den baggrund foreslås en ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen.

Bekendtgørelserne vil træde i kraft 1. juli 2022.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-05-2022
06-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Signe Grandt Adsersen
sngs@ens.dk
08-04-2022

Dokumenter