Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om særtransport

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Vejdirektoratet igangsat et større arbejde med særtransportreglerne. Baggrunden herfor er, at styrelsen har modtaget en række ønsker til ændring af bekendtgørelse om særtransport fra transportbranchen. Derudover har Vejdirektoratet tilsvarende haft forslag til ændring af bekendtgørelsen efter de har overtaget sagsbehandlingen af særtransporttilladelser fra politiet den 1. oktober 2021. Da der er tale om en række ændringer, som nødvendiggør et større analysearbejde i forhold til færdselssikkerhed og vejinfrastruktur, vil ændringerne blive gennemført ad to omgang.

De første ændringer, som denne høring vedrører, forventes gennemført med forventet ikrafttræden 1. juli 2022.

Der er tale om udvidelse, præcisering og justering af gældende regler. Ændringerne er begrundet i den tekniske udvikling af køretøjer eller i erkendelse af, at gældende regler ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Endvidere er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række konsekvensændringer og redaktionelle ændringer og opdateringer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-05-2022
09-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Maria Winkel Lorenzen
mawl@fstyr.dk
08-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om særtransport 185,401 kB
Høringsbrev 37,957 kB
Høringsliste 26,786 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 157,021 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,367 MB