Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om godskørsel

Der udarbejdes udkast til bekendtgørelse om godskørsel som følge af lov nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. af 31. januar 2022. Med Vejpakken, der blev vedtaget af EU i juli 2020, indføres der blandt andet en tilladelsesordning for international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Ansøgere om tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebiler skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som ansøgere om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i lastbiler.
Ændringslovens § 4, stk. 3, fastsatte, at kravet om tilladelse i § 1, stk. 3, i lov om godskørsel, finder anvendelse fra den 21. maj 2022. De nye krav udmøntes i bekendtgørelse om godskørsel og ændringerne er nærmere beskrevet i høringsbrevet.
Ændringerne fremgår med ændringsmarkeringer i udkast til bekendtgørelse.
Der udsendes separate høringer over de øvrige bekendtgørelser, der udarbejdes på baggrund af Vejpakken.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-05-2022
06-07-2022
21-05-2022
2021/2022
08-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om godskørsel 159,910 kB
Høringsbrev 39,729 kB
Høringsliste 29,446 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 157,894 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,519 MB