Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet

Der har fra Færdselsstyrelsen og branchen været et ønske om at ændre fristen for at meddele forfald i bekendtgørelsens § 5.
Med de nuværende regler er incitamentet for at melde afbud til prøve, hvis eleven f.eks. er forhindret tre dage før prøven, begrænset, da der under alle omstændigheder skal indbetales et nyt gebyr, hvis afbuddet meddeles efter 5 dages fristen. Hvis der ikke meldes afbud, vil prøvetiden være spildt, da den ikke kan bookes til anden side.
Muligheden for at melde afbud med kortere varsel vil øge fleksibiliteten i prøveafviklingen, da der gives mulighed for, at flere prøvetider udnyttes.
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-05-2022
06-07-2022
01-07-2022
2021/2022
08-04-2022