Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn

Høring over udkast til bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn

Udkastet til bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 416 af 28. maj 2009 om fiskeforbud i Københavns Havn. Baggrunden for ændringerne i bekendtgørelsen er, at forureningen i Københavns havn betyder, at indholdet af kviksølv i torsk nu er over den tilladte grænseværdi, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
12-05-2022
12-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Isabel Queck
294@fvst.dk
07-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn 101,283 kB
Høringsbrev 112,546 kB
Høringsliste 164,549 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 193,403 kB
Høringssvar
Høringssvar 586,416 kB