Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser om natur- og vildtreservater

Udkast til bekendtgørelse om ophævelser af forskellige bekendtgørelser om natur- og vildtreservater
Følgende bekendtgørelser ophæves.
1) Bekendtgørelse nr. 13010 af 18/11/1966 om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord.
2) Bekendtgørelse nr. 14007 af 04/11/1994 om Kalundborg vildtreservat.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
06-05-2022
20-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Caroline Mikkelsen
cvmik@mst.dk
06-04-2022