Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.

Bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.
Hermed sendes udkast til forslag om ændring af bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv. i offentlig høring. De væsentligste ændringer vedrører en overførsel af hjemmelsgrundlaget fra sprøjtejournalloven til kemikalieloven, en forventet kompetenceoverførsel fra ministeren for landbrug, fødevarer og fiskeri til miljøministeren samt en række ændringer af hensyn til administrationen af bekendtgørelsen, herunder indsættelsen af et anvendelses- og definitionsafsnit, præcisering af journalpligtige oplysninger og indsættelse af afsnit med bestemmelser om dispensationsadgang samt afskæring af klageadgang.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
09-05-2022
09-07-2022
01-07-2022
2021/2022
Pia Goldschmidt
piago@mim.dk
01-04-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 310,182 kB
Høringsbrev 221,625 kB
Høringsliste 444,752 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 158,431 kB
Høringssvar
Høringssvar 297,664 kB