Høring

Høring

Anbefalinger for forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig polyfarmaci ved multisygdom

Anbefalinger for forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig polyfarmaci ved multisygdom
Høring: Anbefalinger for forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig polyfarmaci ved multisygdom

Sundhedsstyrelsen har sendt udkast til ”Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde” i høring.

Det kan være både nødvendigt og gavnligt at bruge flere lægemidler på samme tid, og brugen af de enkelte lægemidler er ofte i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for de enkelte sygdomme. Det er dog ofte usikkert, om ny medicin virker efter hensigten, når den bliver givet til personer, der i forvejen får mange lægemidler. Samtidig stiger risikoen for skadelige virkninger, jo mere medicin personen tager.

I samarbejde med en bred arbejdsgruppe er der formuleret 13 anbefalinger med både praksisnære og strukturelle forslag til, hvordan uhensigtsmæssig polyfarmaci ved multisygdom kan forebygges og håndteres. Området er komplekst og arbejdet har vist, at der ikke umiddelbart findes enkle universelle løsningsmodeller på strukturelt og fagprofessionelt niveau. Derimod kræver det blandt andet et øget samarbejde på tværs af sektorer, myndigheder, klinikere og behandlere.

Anbefalingerne er i høring frem til den 28. april 2022.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
28-04-2022
28-06-2022
30-06-2022
2021/2022
Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF)
irf@sst.dk
31-03-2022