Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om fornyelse af bymidter

Bekendtgørelse om fornyelse af bymidter
Bekendtgørelser
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
02-05-2022
02-07-2022
Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter kundgørelsen i Lovtidende.
2021/2022
30-03-2022

Dokumenter