Høring

Høring

Forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar

Forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar
Lovforslag
Udenrigstjeneste
27-04-2022
27-06-2022
Der henvises som baggrund til Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets redegørelse af 30. marts 2022 (EUU 2021-22, Alm. del – bilag 416) om EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde og det danske forsvarsforbehold. Redegørelsen kan findes på dette link: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EUU/bilag/416/index.htm. Der henvises endvidere til Justitsministeriets notat af 29. marts 2022 (EUU 2021-22, Alm. del – bilag 414) om, hvorvidt en ophævelse af det danske forsvarsforbehold forudsætter anvendelse af proceduren i grundlovens § 20. Notatet kan findes på dette link: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EUU/bilag/414/index.htm.
2021/2022
30-03-2022