Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret

Bekendtgørelser udstedt i medfør af lejelovgivningen
Som følge af en ny lov om leje og lov om boligforhold (Sammenskrivningen af lejelovgivningen), som træder i kraft den 1. juli 2022, opdateres bekendtgørelser, som er udstedt i medfør af de love, som indgår i sammenskrivningen.
Bekendtgørelser
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
29-04-2022
29-06-2022
01-07-2022
2021/2022
Nynne Horn
nho@im.dk
29-03-2022