Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Der udarbejdes en ny bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. som følge af forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (L112). 

Det primære formål med bekendtgørelsen er at udmønte en række af lovforslagets bemyndigelsesbestemmelser, herunder lovforslagets § 8, stk. 2 og 3, § 9, stk. 2, §§ 10-12, 14 og 16. Derudover foretages der med den nye bekendtgørelse en række justeringer og konsekvensrettelser i de bestemmelser, der i dag indgår i bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Bekendtgørelsen har endvidere til formål at implementere EV-mærkningsstandarden DS/EN 17186:2019, som følge af dele af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFI-direktivet).

Bekendtgørelsens udstedelse afhænger af vedtagelsen af forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (L112).
Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
22-04-2022
22-06-2022
01-07-2022
2021/2022
25-03-2022