Høring

Høring

Ny høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

Social- og Ældreministeriet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område i offentlig høring. Udkastet til bekendtgørelse om råd på det sociale område er en revision af bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021. Revisionen angår udelukkende reglerne for Børnerådet.

Bekendtgørelser
Social og omsorg
19-04-2022
19-06-2022
27-05-2022
Social- og Ældreministeriet sendte den 15. december 2021 et udkast til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område i offentlig høring. På baggrund af de indkomne høringssvar er der udarbejdet ændringsforslag, som hermed sendes i en ny høring.
2021/2022
Oscar Ginsborg
og@sm.dk
21-03-2022