Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022
I bekendtgørelsens kapitel 2-6 udmøntes bemyndigelsesbestemmelserne i L 104 (lovforslag om øremærket barsel). De øvrige kapitler i bekendtgørelsen er alene konsekvensrettelser i forhold til den gældende bekendtgørelse.

De væsentligste nye bestemmelser er følgende:
  • Man anses for lønmodtager omfattet af den øremærkede orlov, når man er i beskæftigelse som lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet i barselslovens § 27 for lønmodtagere. (§ 8, stk. 1).
  • Man kan fritages fra øremærkning, hvis man ejer 100 pct. af det selskab (Aps eller A/S), som man er ansat i, og ikke har anden lønindkomst  eller hvis man ejer det selskab, man er ansat i med mere end 50 pct., og har majoriteten af stemmerettighederne, og har bestemmende indflydelse, og ikke har anden lønindkomst (§ 8, stk. 2 og 3).
  • Den øremærkede orlov kan holdes efter 1 år, men inden 3 år efter barnets fødsel el-ler modtagelse, hvis forælderen på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven. De særlige forhold er bl.a., at forælderen er udsendt til at gøre tjeneste i udlandet, alvorligt syg eller indlagt på hospital, indsat i fængsel, er omfattet af reglerne plejeorlov (§ 9, stk. 1 og 2).
  • Man anses som soloforælder med ret fulde barselsdagpenge, hvis den ene af barnets forældre er død, hvis barnet er adopteret af en eneadoptant, barnet er blevet til ved hjælp af donor, barnets mor er en udenlandsk surrogatmor (§ 12).
  • Der kan tildeles ekstra 9 ugers barselsdagpenge, hvis den ene forælder på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er ude af stand til at passe barnet alene (§ 16).
  • Der kan tildeles ekstra 13 ugers barselsdagpenge, hvis kun den denne af barnets forældre er socialt sikret i Danmark, og den anden forælder ikke får ydelser samtidig fra et andet land (§ 17).
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
28-03-2022
28-05-2022
01-07-2022
2021/2022
16-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 515,255 kB
Høringsliste 303,505 kB
Udkast til bekendtgørelse 602,768 kB