Høring

Høring

Høring af vejledning til miljøvurderingsloven - Planer og programmer

Offentlig høring af udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM): Planer og programmer
Miljøministeriet sender hermed udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM): Planer og programmer i offentlig høring i perioden 16. marts til 16. maj 2022.

Udkastet, der tidligere har været i høring i 2018, er væsentligt omarbejdet og opdateret.

Eventuelle høringssvar sendes senest den 16. maj 2022 til
  • Miljøministeriet: mim@mim.dk med kopi til hinel@mim.dk, 
  • med angivelse af journalnummer 2022-2840 i emnefeltet/overskriften, samt
  • navn på afsendende institution.

 

Vejledning
Miljøministeriet
Miljø
16-05-2022
16-07-2022
2021/2022
Helle Ina Elmer
hinel@mim.dk
16-03-2022

Dokumenter