Høring

Høring

Bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne

Høring over bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sender hermed fem bekendtgørelsesudkast i høring:
  1. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.
  2. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
  3. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.
  4. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner.
  5. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau.
Udkastet til reglerne indebærer, at personer, som meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (lovforslag nr. L 145 af 14. marts 2022), ligestilles med danske statsborgere m.fl. i relation til spørgsmål om opkrævning af deltagerbetaling for uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Persongruppen fra Ukraine vil herved blive ligestillet med danske statsborgere og øvrige borgere, som har krav på ligestilling med danske statsborgere i relation til spørgsmål om betaling for heltidsuddannelse (uden deltagerbetaling) samt deltidsuddannelse/åben uddannelse (med statstilskud og delvis deltagerbetaling). 

Bekendtgørelser
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Uddannelse og undervisning
12-04-2022
12-06-2022
25-04-2022
2021/2022
Helle Rosenvold Anderson
han@ufm.dk
16-03-2022