Høring

Høring

Høring af vejledning til miljøvurderingsloven – Konkrete projekter

Offentlig høring af udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM): Konkrete projekter

Miljøministeriet sender hermed udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM): Konkrete projekter i offentlig høring i perioden 16. marts til 16. maj 2022.

Udkastet, der tidligere har været i høring i 2018, er væsentligt omarbejdet og opdateret.

Eventuelle høringssvar sendes senest den 16. maj 2022 til

  • Miljøministeriet: mim@mim.dk med kopi til hinel@mim.dk,
  • med angivelse af journalnummer 2022-2844 i emnefeltet/overskriften, samt
  • navn på afsendende institution.


 Vejledning
Miljøministeriet
Miljø
16-05-2022
16-07-2022
2021/2022
Helle Ina Elmer
hinel@mim.dk
16-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 201,908 kB
Høringsliste 551,141 kB
Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter 3,153 MB