Høring

Høring

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Hermed udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en tre-årig periode m.v.)

Lovforslaget følger af aftale om Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked, som er en del af en række reformer, der blev indgået af Regeringen (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne den. 21. januar 2022. Aftalen blev opdateret den 4. marts 2022.

Med lovforslaget indføres ved lov, at der ikke skal ske fradrag i folke-, senior og førtidspensionen som følge af en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt ved personligt arbejde. Dermed skal en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt ved personligt arbejde, ikke indgå ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtidspension.

Med lovforslaget indføres endvidere en midlertidig ordning, hvor kommunerne i en tre-årig periode ikke kan frakende førtidspension.
Med lovforslaget foretages en ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvormed ordningen om en mindre intensiv indsats også vil omfatte modtagere af tidlig pension og seniorpension.
Lovforslag
Arbejdsmarked
21-03-2022
21-05-2022
01-07-2022
2021/2022
07-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 439,814 kB
Høringsliste 356,216 kB
Udkast til lovforslag 840,836 kB