Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven
Lovforslaget er udmøntningen af aftale af 21. januar 2022 om Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Med lovforslaget indføres:
  • Et beskæftigelsestillæg til dagpengemodtagere med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Dagpengeperioden for dimittender nedsættes til 1 år.
  • Dimittendsatsen for ikke-forsørgere nedsættes og bliver afhængig af, om dagpengemodtageren er over eller under 30 år.
  • Et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.
  • Konsekvensændring i sygedagpenge- og barselsloven som følge af indførelsen af beskæftigelsestillæg til visse dagpengemodtagere, så syge- og barselsdagpenge beregnes uden tillægget.
  • Bemyndigelse til at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om nedsæt-telse af sygedagpengesatsen for ikke-forsørgende dimittender over og under 30 år, som ved overgang til sygedagpenge endnu ikke har fået nedsat dimittendsatsen.
Det foreslås, at loven vil blive sat i kraft efter beskæftigelsesministerens bemyndigelse efter udløbet af indeværende valgperiode i Folketinget.
Lovforslag
Arbejdsmarked
21-03-2022
21-05-2022
2021/2022
07-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 530,820 kB
Høringsliste 241,374 kB
Udkast til lovforslag 896,497 kB