Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
EU-Kommissionen vedtog den 17. april 2019 direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe. Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om modtagefaciliteter. Direktivet om havnemodtagefaciliteter er implementeret i modtagebekendtgørelsen.

Bekendtgørelsesudkastet implementerer de elementer af direktivet, som ikke blev implementeret ved revisionen af modtagebekendtgørelsen med ikrafttrædelse 28. juni 2021.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
28-03-2022
28-05-2022
15-05-2022
2021/2022
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
07-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 143,636 kB
Høringsliste 110,485 kB
Udkast til bekendtgørelse 1,461 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 147,896 kB
Høringssvar
Høringssvar 902,148 kB