Høring

Høring

Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomheder
For at få brugt flere af de midler der er afsat til puljen, foretages en udvidelse af ansøgerkredsen og en udvidelse af, hvilke indsatsområder der kan gives tilskud til.
Bekendtgørelser
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
20-03-2022
20-05-2022
2021/2022
Mie Skovgaard
msk@at.dk
07-03-2022