Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)
Lovforslag
Justitsministeriet
Straffuldbyrdelse
31-03-2022
31-05-2022
2021/2022
03-03-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 1,262 MB
Høringsbrev 102,371 kB
Høringsliste 142,392 kB