Høring

Høring

Supplerende høring over lovforslag om genanvendeligt affald.

Supplerende høring over Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.
Ændringerne, der er sendt i supplerende høring, indeholder forslag om, at kommunalbestyrelsen også vil skulle fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen for indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse, for behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse og for indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-03-2022
03-05-2022
01-07-2022
2021/2022
Jakob Emil Wulff
jbwf@ens.dk
24-02-2022

Dokumenter