Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Det foreslås at gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at godkende, at 9-måneders-fristen nævnt i etableringsbekendtgørelsens § 23, stk. 1, kan forlænges op til 36 måneder efter, at Indenrigs- og Boligministeriet har givet sit endelige støttetilsagn.

Baggrunden for forslaget er, at en lignende ændring er sket af § 36 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
01-04-2022
01-06-2022
01-07-2022
2021/2022
Christian Borch Grell
cbgr@bpst.dk
22-02-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 385,933 kB
Ændringsbekendtgørelse 248,338 kB