Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)

Lovforslaget har til formål at udmønte Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) af 11. juni 2021 mellem regeringen, Danske Regioner og KL, hvor parterne er enige om, at sundhedsvæsenet står over for betydelige udfordringer som følge af den demokratiske udvikling, og at en del af løsningen på udfordringerne er etablering af nye formaliserede sundhedsklynger omkring hvert af landets akutsygehuse samt forenkling og styrkelse af den nuværende politiske samarbejdsstruktur i hver region.
Lovforslag
Sundhed
17-03-2022
17-05-2022
01-07-2022
2021/2022
18-02-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 103,722 kB
Høringsliste 73,596 kB
Lovforslag 509,618 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 1,150 MB
Høringssvar
Høringssvar 46,648 MB