Høring

Høring

Høring over forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler i hovedstadsområdet og for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler

Høring over forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler i hovedstadsområdet og for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler
Indenrigs- og boligministeren har fremlagt et forslag til landsplandirektiv (ændringsbekendtgørelse), der dels afgrænser nye grønne kiler, som omfatter bynære skove og naturområder, der ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler i Fingerplan 2019, dels giver mulighed for, at der under en række forudsætninger kan opføres nye bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler.
 
Med forslaget udmøntes to af regeringens initiativer i udspillet Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling fra maj 2021.

Baggrunden for forslaget om afgrænsning af nye grønne kiler er, at skove og lysåbne naturområder indeholder stor rekreativ værdi for mange mennesker, og at adgangen til naturen kan gøres nemmere ved i højere grad at binde bynære naturområder og skove sammen med de grønne kiler i og omkring hovedstaden.
 
Baggrunden for forslaget om nye muligheder for bygninger er, at etablering af baser for almene rekreative formål som f.eks. naturskoler og skovbørnehaver i de grønne kiler er efterspurgte i hovedstadsområdet.

Der gennemføres med forslaget ikke i øvrigt revision af Fingerplan 2019.

Frist for fremsendelse af bemærkninger til forslaget er den 19. april 2022. Bemærkninger sendes til hoeringplan@bpst.dk.
Bekendtgørelser
Fysisk planlægning og geodata
19-04-2022
19-05-2022
2021/2022
Karin Jensen
KarJes@bpst.dk
14-02-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler 3,788 MB
Miljørapport 4,176 MB
Væsentlighedsvurdering 2,517 MB
Mappe med datafiler_til download 88,474 kB
Høringsbrev 344,583 kB
Høringsliste 354,445 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 465,610 kB
Sammenfattende redegørelse 364,955 kB
Klagevejledning 242,732 kB
Høringssvar
Høringssvar 18,415 MB